Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Ponjong 2015-2020

Penasehat:

 1. Hj. Kasikem Carminto
 2. Hj. Sutirah Marjan
 3. Hj. Sutirah Tamzis
 4. Hj. Karjinah Zamroni

Ketua Umum

Hj. Istikhanan, S.Pd SD

Wakil Ketua

 1. Hj. Umi Syarifah
 2. Hj. Sucinah

Sekretaris Umum

Hj. Umi Fadhilah, S.Pd.

Sekretaris

 1. Siti Amronah, S.Pd. SD
 2. Katijah S.Ag

Bendahara Umum

Hj. Sumiyati

Bendahara

 1. Hj. Daroyah
 2. Hj. Siti Janatun

Anggota merangkap Sebagai Ketua Majlis

Majelis Tabligh

Ketua: Darul Muhlishoh, S.Ag
Sekretaris: Nurita Yuana Tri Astuti, S.Pd

Anggota
 1. Wahyuni Dwi Utami (Sudiyarto)
 2. Dalsiah
 3. Sumilah
 4. Hj. Sukini
 5. Hj. Tukiyati

Majlis Dikdasmen

Ketua: Umi Isdiyati
Sekretaris: Fytry Astuningsih, S.Pd AUD

Anggota
 1. Hj. Tugilah, M.Pd
 2. Latiyem, S.Pd
 3. Ida Suryani, S.Pd AUD

Majlis Kesehatan

Ketua: Hj. Siti Nurhijanah, Amd. Kes
Sekretaris: Hj. Mujirah

Anggota
 1. Ari Hasanah
 2. Etik Kurniyasih
 3. Kiki Erawati
 4. Wartini

Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Ketua: Hj. Istiqomah, S.Pd
Sekretaris: Hj. Dalimah, S.Ag.

Anggota
 1. Hj. Iva Fitria, SE
 2. Dwi Wahyuni Rahayu, S.Pd AUD
 3. Ngatirah S.Pd
 4. Hj. Mujinah
 5. Suparmi

Majelis Pembinaan Kader

Ketua: Tri Utami Hidayati, S.Pd
Sekretaris: Tri Handayani, S.Pd AUD

Anggota
 1. Retno Susilo Windarsih, S. Pd
 2. Hj. Khori Suhadaningsih, S.Pd
 3. Arifah Maftuhatun
 4. Suparti

Majlis Kesejahteraan Sosial

Ketua: Hj. Suryatini, Amd. Kes.
Sekretaris: Resiti

Anggota
 1. Saniyem, S.Pd
 2. Hj. Siti Uminah
 3. Dahini
 4. Sajiyah

Majelis Hukum dan HAM

Ketua: Ifana Tri Nugrahaeni, S.H.
Sekretaris: Hj. Junnah Marwati, S.Pd.

Anggota
 1. Sumirah (Arif Kuncahyo)
 2. Sumiyati

Lembaga Kebudayaan

Ketua: Warsi Kamtini
Sekretaris: Siti Subandriyah, S.Pd. AUD

Anggota
 1. Siti Subandriyah, S.Pd. AUD
 2. Hindri Sumarheni, S.Pd AUD
 3. Wahyuni Kurniyati, S.Pd. AUD
 4. Lina Supatmi, S.Pd. AUD